December 01, 2009

new on nsoarp: mi musical blog maaaan.

di beautiful electrical drum is wired for your pleasure.

all tracks work in progress

http://soundcloud.com/you/tracks

September 21, 2009

Rimeligt betryggende at se/læse i dagens udgave af Politiken at der på Københavns Rådhus er fokus på udviklingen af ghettoer for både rige og fattige i urban sprawl København.
Løsningerne, eller rettere enigheden, ligger ikke lige for (se min sidste postering om "tvangsspredning af de rige" - men ved også at man/de er oppe imod hårde odds når et elitært vrøvlehovede som venstremanden Lars Dueholm udtaler:

"Man skal også holde fast i den øverste del af befolkningen i stedet for at koncentrere sig om den nederste halvdel. Der skal være noget at blande med", et argument han understreger med følgende:
"Nørrebrogade giver ikke plads til alle. Man har prioriteret cyklister og fodgængere. Men der skal også være plads til dem med høje indkomster og bil", implicit: Nørrebro giver ikke plads til alle.

Hmmm, nu er Nørrebrogade ikke den eneste gade på Nørrebro, og hvis han vil se folk med høje indkomnster og bil, kan han få en udemærket empirisk indsigt ved at stille sig på ground 69 (hov) og tælle solo-bilister på vej til Hellerup, Østerbro ellerFredriksberg eller wherever, i både audi, bmw etc.
Ved at gøre NrBrogade til næsten bilfri gade har man prioriteret beboerne på Nørrebro, og ikke begrænset det til cyklister og fodgængere. De var der alligevel, men rigtigt har fået mere plads.
Og: Det kan vel næppe heller siges at være et udtryk at svinerige bilejere IKKE kan købe f.eks bolig på Nørrebro. Det gør de. Rolig nu Hr. Dyrholm. Men fleste - det vil sige at de altså har et valg - vælger IKKE at bo her.
Et valg som er svært at vende om, eller praktisere i rigere dele af byen, hvorfor ideen om en tvangsspredning af de rige egentlig burde være vand på hans mølle, fordi der ikke er tvivl om at jo mindre ensartet og forudsigelig byplanlægning er desto bedre virker ideen om et langt mere åbent samfund, og på den konto kan Nørrebro med sikkerhed siges, repræsentativt for det demografiske Danmark, at være det mest vellykkede billede på integration og et åbent samfund på godt og ondt. Mest godt.

September 13, 2009

"Men for mig er det grænseoverskridende og foruroligende, når nogle på den måde vil bryde loven. Der er kommet en tendens til, at folk lukker ned for loven, hvor de synes, den er forkert. Det er nedbrydende for vores demokrati og retssamfund"

Justitsminister Brian Mikkelsen i Politiken idag, om flygtninge aktivisters indsamling til irakiske asylsøgere, som lever i skjul.
Underligt nok lyder i mine ører som han definerer regeringens egen politik, hvis man tager i betragtning hvordan regeringen igennem årevis har presset den demokratiske tradition, støttet af et af de mest rigide højrepartier, gået i angrebskrig på et grundlovsstridigt kandidat, en massiv kvantitet af henlagte og syltede sager om inhabilitet, dubiøse gaveregn og sponsorstøtter til ministre, accept af afhøring af asylasøgere uden advokatbistand, ... og jeg ku blive ved.

På side 3 i dagens udgave af samme avis, under overskriften "København vil tvangssprede de svage skoleelever", slår aftægst kanditaten Frank Jensen fast at han vil tvangsspree svage skoleelever til ressourcestærke skoler for at fremme en bedre social og sprolig udvikling og integration. I sig selv en ok tanke, men jeg kunne godt tænke mig at man tog den skridtet videre, og tænkte:
TVANGSSPRED DE RIGE! Argumentet i artikel er, at den "sociale fraternisering" øger udvikingspotentialet og vil virke forløsende på sociale spændinger og konflikter. Kunne man forestille sig at man tvangsforflyttede fx Hellerup borgere til Nørrebro eller vestjyder til samme, for at dæmme op for den stædig xenofobi? At et nyudviklet urbarnt rum som TUBOR HAVN ikke nødvendigvis skal til overklassen. At man byggede, så det var muigt for mindre bemidlede at på et et ellers attraktivt område? Jeg tænker det kystnære? At man ved at bygge, og udvikle, på tværs af en eksplicit accept og understøttelse af at kapitalistisk status quo. At man tænkte byudvikling ud fra samme princip som man tænker social udviking for de nævnte børn.

July 10, 2009

....synes det er ret sjovt at Poul Nyrup Rasmussen og den socialdemokratiske rgering i 1995 nærmest totalt mistede folkelig opbakning og føjede skade til evig spot ved at påføre sig en lidt for lille cykelhjelm i en demostration mod Frankrigs atomprøvesprægninger; sat op imod og målt og sammenlignet med det nærmest umulige projekt det lader til at være at være at gå bag om den nuværende regering ufattelige lange række af magtarrogante øvelser: Irak-krigen, ikke mindst og senest Rigsrevisionens kritik af Løkke Rasmussen og nu rian Mikkelsen og Lene Espersens fifleri og åbenlyse omgang med sandheden i fordbindelse med Politiets overforbrug...

...men overasket er jeg ikke

June 30, 2009

juan sorrentino
at bauhuset b7 june 26th
photo by doleres esteve

more clubnites to come

June 29, 2009

June 26, 2009

så sittar han daer på baren og sjungar ind midsommerens lys som om nångting nånsinn skulle blive annarlunda

da sittar han daer på baren
igen og vet ikke om han kom hjem inat baren mere tom nu det kjaens mere rigtigt færre mennesker simplere sandheder - undværligheden - og enddog et ønske om at hænge med

så sittar han daer på baren

June 04, 2009

Over bare to sider i gårdagens udgave af Metroexpress afdækkes med helt ufatteligt tydelighed at klassesamfundet er så i live, nærmest bedre og mere end nogensinde før.
På side to en atikel som omhandler ligestillingensminister Inger Støjbergs manglende stillingtagen til SF og Socialdemokratiets forslag om et stop for sexkøb under det forestående klimatopmøde. Man kan diskutere herfra og til evigheden og effekten af et sådant forslag i forhold til at dæmme op for prostituion som sådan, men når der på side tre er en helsides annonce (fra statsministeriet) der ligeså tydeligt opfordrer til at stemme ja ved afstemningen på søndag til ligestillingsforslaget vedr. tronarvefølgen er idiotioen, den manglende stillingtagen fra ministrens side en picture perfect indramning af et en anakronistisk og feudal fortidlevn af magtstruktur.
Den lille notits øverst på side to, der omhandler hvorledes tidligere indrigsminister og nuværende konservative EU spidskanditat Bendt Bendtsen er driblet uden om videre habiltets-spørgsmål og korruptionsanklager i forbindelse med hans yderste aktive jagt-karriere med vennerne fra Danisco og AP MØller og slige våbenbrødre er billedet totalt, pinligt, og endnu en meget god grund til at stemme nej til søndagens krølle på halen af en valgkamp om ligestillingen i kongehuset.
Få det dinosauriske levn afviklet eller lad det i det mindste være op til Folket selv, hvorvisst de ønsker at bidrage til en ellers statsfinansieret overklasse, akkurat som man vælge hvorvidt man vil være medlem af den danske folkekirke. Altså at man som individ i et demokratisk samfund er frit stillet til at kunne vælge dele af en feudal strukturalisme fra, fordi man så fræk at bilde sig ind at man lever i 2009.

May 10, 2009

Nedenstående er uddrag fra debat på DRs hjemmeside om de mange farer og problemer have-ejere ser i øjnene i det gryende forår. Artiklens omskrift lyder:
25000 danskere kommer til skade ved havearbejde årligt.

"...#11 09-05-2009 22:48 E.H.D.
Desværre eksisterer hensynslødsheden fra neboerne i alle afskygninger: Lad træer vokse i 20 mtr. højde på en parcelhusgrund på 600 m2 for at tage naboens udsigt , lys og sol. Når venlig tale så ikke hjælper må man begynde at kløve træ søndag i mellem 13 og 15. Så svarer naboen ved at lade sine hunde gø og alle sine sangfugle i bure kvidre. Føj..."

O Danmark!

May 09, 2009

Afdelingsleder fra Blå Stue med medalje