September 29, 2008

Sorry, today in danish. After many postings on sexwork and affiliated issues, this ticced in my inbox today.PRESSEMEDDELELSE
Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) politianmelder ledelsen i Reden international

Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) har i dag meldt ledelsen Reden International – tidligere Reden Stop Kvindehandel - til politiet. Ledelsen i Reden Stop Kvindehandel bestod ifølge vores oplysninger på tidspunktet for lovovertrædelserne af bestyrelsesformand Bodil Kornbek, forstander Dorit Otzen og Trine Lund-Jensen.

I det såkaldte beskyttelsestilbud, som Reden International driver på vegne af Ligestillingsministeriet, har kvinderne været spærret inde bag en låst dør, er blevet frataget deres mobiltelefoner og nægtet at forlade stedet på egen hånd. En sådan indespærring mv. i beskyttelsestilbuddet, er foregået uden lovhjemmel, og indespærringen kan anses som såvel en overtrædelse af Grundlovens § 71, stk. 2, hvorefter frihedsberøvelse alene kan ske med hjemmel i lov, samt som en overtrædelse af straffelovens § 261, stk. 1, hvorefter den, som berøver en anden friheden, straffes med fængsel indtil 4 år og under skærpende omstændigheder, eksempelvis når frihedsberøvelsen sker for vindings skyld, med fængsel indtil 12 år.

Disse alvorlige juridiske krænkelser begået mod udenlandske sexarbejdere fremgår af en klage dateret 25. april 2007, som fire tidligere medarbejdere i Reden Stop Kvindehandel har fremsendt til Ligestillingsministeriet. Sexarbejdernes InteresseOrganisation er i besiddelse af en kopi af denne klage. Også af ministeriets evaluering af den første handlingsplan mod kvindehandel fra oktober 2006 fremgår det, at praksis i beskyttelsestilbuddet var betænkelig i henseende til menneskerettighederne. Klagen fra de tidligere medarbejdere specificerer dette forhold.

SIO er ikke vidende om, hvorvidt frihedsberøvelserne stadig finder sted. Men hvis de gør, opfordrer vi ligestillingsminister Karen Jespersen til at få ændret denne praksis hurtigst muligt.

Klagen viser også en række andre horrible forhold i beskyttelsestilbuddet. Mange af kvinderne, der kommer der, er ikke ofre for menneskehandel, men ledelsen i Reden International vil med vold og magt gøre dem gøre dem til ofre. Foruden ved frihedsberøvelserne sker det for eksempel ved at søge at narre kvinderne ind i en 'terapi', som de udtrykkeligt har frabedt sig.

Sammenlagt tegner det et billede af en organisation, der ikke skyer nogen midler i sin kamp mod sexarbejde og sexarbejdere. Det er vi nødt til at beskytte os imod. Her og nu rammer det vores kolleger fra udlandet, som vi stiller os solidariske med. I morgen kan det ramme os selv. Derfor politianmeldelsen.

Vi har anmodet om, at der straks beskikkes en bistandsadvokat, og vi ønsker, at denne advokat skal være Bjørn Elmquist.

Med venlig hilsen
Sexarbejdernes InteresseOrganisation, SIO
Kontakt: Sus - 501 501 60

September 26, 2008

nifty and dripping like a wet painting the businesstyle contract as attractive as a social disease and labatory disasters the poetry of downfall echoes scenic romances gone bad fannie mae left freddie mac for the lehman brothers that turned out to be jewish so she couldnt marry into that family the system stopped breathing growing backwards like nifty bonsai nano technology capitalism for midgets like a pink plaster dad architects my dreams emptying lidl in a basketcase shopping spree just before going terminal impossible to shake off any suggestions to do it differently tight like a dick tie and bad breath the intertextual addiction pronto your shoes rest your feet with the avangtgarde of king chickens takeaway gang up or fall down friend colour my deeds candy science fiction and a turnsignal to the freeway a deep deep chord the mist hanging cold over watery meadows

September 16, 2008

it comes to all it comes in pieces and it ends with a cross...
bang bang bang you are dead. in search of respect, the greater domino effect have set in....

rockers and 2g gang-jerks: nørrebro have so far been the only place that have accepted your presence because nørrebro have always been a dark spot, but could you p-lease use whatever dried up brain cells that might be left and widen your perspevtives to more that that of a four year old only being able to think a week ahead?

and for outsiders: please stop buying their dope. move to the country side and grow it yourself. and for those with different needs. it is a great mushroom season.

September 15, 2008

Help Me, no patience but loads again, more shootings at Nørrebro, Copenhagen. More fucking stupidity, more simpleminded testorone no brain leisure activities.

If they (!) could demolish the ifamous Ungdomshuset (which now serves as a 144 millioner kroner parking lot with room for 6 cars could they please torch The hells Angels hanhout and caste at Svanevej, consider some serious socialpotical regular warfare in Mjoelnerparken and Lundtoftegade...

ay Caramba! These shootings...I mean...Should I organize a PeopleBlocade of the localities in question? Or should someone...

Random violence and stupidity are original sins

September 11, 2008

if I was a believer the 7 horrid years should have an end today

September 09, 2008

jesus I am a tired of the shootings in my neighbourhood....Nørrebro, 2200 n dk. thats it, tired and low on empathy....

September 04, 2008

Gather more than 14 people and you have an industry and thats a beautiful contribution to the state of things but a questionable application because the system is running out of contradictions to feed on. 

Take or gather every leaving organism on the face of the earth and define the only thing they have in common? should i introduce the answer as a quiz? No.
Its the ability to move, mobility, its the outreach of the mobilty that defines the impact you finally have. The most common thing is the ultimate commodity. As industry. Run till you can run no more.

September 03, 2008


his longings and thrives cut off at the achilles and the problem, the past tense: the anecdotes sneaks in and aways the realm.

September 01, 2008

this summer ends on a monday. it had to.